Zakladné školy Brezno

Vyhľadané 27 záznamov v databáze škôl.

Základná škola s materskou školou Karola Rapoša, Pionierska 4, Brezno
Základná škola s materskou školou Karola Rapoša, Pionierska 4, Brezno, Ředitel/ka: PaedDr. Danka Jarabová
www.zsraposa.szm.sk Pionierska 4, Brezno +
Základná škola s materskou školou, Dolná Lehota 161, Dolná Lehota
Základná škola s materskou školou, Dolná Lehota 161, Dolná Lehota, Ředitel/ka: Mgr. Ľubomíra Šajgalová
Dolná Lehota 161, Dolná Lehota +
Základná škola s materskou školou, Hviezdoslavova 30, Závadka nad Hronom
Základná škola s materskou školou, Hviezdoslavova 30, Závadka nad Hronom, Ředitel/ka: Mgr. Karolína Dudášová
Hviezdoslavova 30, Závadka nad Hronom +
Základná škola s materskou školou, Kpt. Nálepku 878, Pohorelá
Základná škola s materskou školou, Kpt. Nálepku 878, Pohorelá, Ředitel/ka: Ing. Matej Tešlár
www.zspohorela.edu.sk Kpt. Nálepku 878, Pohorelá +
Základná škola s materskou školou, Lom nad Rimavicou 3, Lom nad Rimavicou
Základná škola s materskou školou, Lom nad Rimavicou 3, Lom nad Rimavicou, Ředitel/ka: Mgr. Mária Čellárová
Lom nad Rimavicou 3, Lom nad Rimavicou +
Základná škola s materskou školou, Máj.povst.čes.ľudu 35, Brezno
Základná škola s materskou školou, Máj.povst.čes.ľudu 35, Brezno, Ředitel/ka: Mgr. Miloslav Brodský
Máj.povst.čes.ľudu 35, Brezno +
Základná škola s materskou školou, Pionierska 2, Brezno
Základná škola s materskou školou, Pionierska 2, Brezno, Ředitel/ka: Mgr. Vladimír Kubín
Pionierska 2, Brezno +
Základná škola s materskou školou, Školská 35, Nemecká
Základná škola s materskou školou, Školská 35, Nemecká, Ředitel/ka: PaedDr. Jozef Chlebovec
Školská 35, Nemecká +
Základná škola s materskou školou, Školská 418, Predajná
Základná škola s materskou školou, Školská 418, Predajná, Ředitel/ka: Mgr. Peter Roštár
zspredajna.edupage.org Školská 418, Predajná +
Základná škola, Beňuš 250, Beňuš
Základná škola, Beňuš 250, Beňuš, Ředitel/ka: Ing. Iveta Bartoňková
www.zsbenus.edupage.org Beňuš 250, Beňuš +
Základná škola, Hlavná 1, Pohronská Polhora
Základná škola, Hlavná 1, Pohronská Polhora, Ředitel/ka: PaedDr. Drahomíra Tereňová
www.zsppolhora.edupage.org Hlavná 1, Pohronská Polhora +
Základná škola, Hlavná 278, Bacúch
Základná škola, Hlavná 278, Bacúch, Ředitel/ka: PaedDr. Monika Brozmanová
Hlavná 278, Bacúch +
Základná škola, Horná Lehota 65, Horná Lehota
Základná škola, Horná Lehota 65, Horná Lehota, Ředitel/ka: PaedDr. Anna Němcová
Horná Lehota 65, Horná Lehota +
Základná škola, Jánošovka, Školská 511/2, Čierny Balog
Základná škola, Jánošovka, Školská 511/2, Čierny Balog, Ředitel/ka: Mgr. Ľubica Vránska
www.zsjanosovka.edupage.org Jánošovka, Školská 511/2, Čierny Balog +
Základná škola, Kolkáreň 7/12, Podbrezová
Základná škola, Kolkáreň 7/12, Podbrezová, Ředitel/ka: Mgr. Oľga Dvorská
Kolkáreň 7/12, Podbrezová +
Základná škola, Komenského 34, Polomka
Základná škola, Komenského 34, Polomka, Ředitel/ka: RNDr. Magdaléna Sviteková
www.zspolomka.edupage.sk Komenského 34, Polomka +
Základná škola, Kráľovohoľská 413, Šumiac
Základná škola, Kráľovohoľská 413, Šumiac, Ředitel/ka: Mgr. Marta Bošeľová
www.zsssumiac.edu.sk Kráľovohoľská 413, Šumiac +
Základná škola, Mýto pod Ďumbierom 284, Mýto pod Ďumbierom
Základná škola, Mýto pod Ďumbierom 284, Mýto pod Ďumbierom, Ředitel/ka: Mgr. Dana Mišániová
www.zsmytopoddumbierom.edupage Mýto pod Ďumbierom 284, Mýto pod Ďumbierom +
Základná škola, Októbrová 16, Valaská
Základná škola, Októbrová 16, Valaská, Ředitel/ka: Mgr. Magda Vaníková
www.zsvalaska.edupage.sk Októbrová 16, Valaská +
Základná škola, Partizánska cesta 407, Jasenie
Základná škola, Partizánska cesta 407, Jasenie, Ředitel/ka: Mgr. Marika Búdová
Partizánska cesta 407, Jasenie +
Základná škola, Školská 604/17, Heľpa
Základná škola, Školská 604/17, Heľpa, Ředitel/ka: Mgr. Danka Čubáňová
Školská 604/17, Heľpa +
Základná škola, Telgárt 68, Telgárt
Základná škola, Telgárt 68, Telgárt, Ředitel/ka: Mgr. Marta Klajbanová
zsedupage.org.sk Telgárt 68, Telgárt +
Základná umelecká škola, Cesta osloboditeľov 8, Polomka
Základná umelecká škola, Cesta osloboditeľov 8, Polomka, Ředitel/ka: Mgr. Stanislava Kokavcová
Cesta osloboditeľov 8, Polomka +
Základná umelecká škola, Hlavná 1, Pohronská Polhora
Základná umelecká škola, Hlavná 1, Pohronská Polhora, Ředitel/ka: Mgr. Anna Ferencová
Hlavná 1, Pohronská Polhora +
Základná umelecká škola, Krčulova 21, Brezno
Základná umelecká škola, Krčulova 21, Brezno, Ředitel/ka: PaedDr. Gabriela Pravotiaková
Krčulova 21, Brezno +
Základná umelecká škola, Ul. Partizánska 362/36, Heľpa
Základná umelecká škola, Ul. Partizánska 362/36, Heľpa, Ředitel/ka: Peter Harvanka
Ul. Partizánska 362/36, Heľpa +
Základná umelecká škola, Záhradná 1, Valaská
Základná umelecká škola, Záhradná 1, Valaská, Ředitel/ka: Valéria Švantnerová
Záhradná 1, Valaská +