Súkromná základná umelecká škola, Veľké Uherce 137, Veľké Uherce

Adresa: Veľké Uherce 137, 95841  Veľké Uherce, okres: Partizánske
Telefón: 38/7486051
Fax: 38/7486051
E-mail: szusvu@pyroval.sk
Internetové stránky: www.szusvu.sk
Ředitel/ka: Mgr. Alena Valuchová

Kontaktná osoba

Deň otvorených dverí a ďalšie informácie nájdete
na stránkach školy v zoznamu škol.