Základná škola, Soľ 53, Soľ

Adresa: Soľ 53, 09435  Soľ, okres: Vranov nad Topľou
Telefón: 57/4496324
E-mail: riaditel@zssol.edu.sk
Internetové stránky: zssol.edupage.org/
Ředitel/ka: Mgr. Pavol Antol

Kontaktná osoba

Deň otvorených dverí a ďalšie informácie nájdete
na stránkach školy v zoznamu škol.